MF Service - En hjælpende hånd i din hverdag.

Vilkår for snerydning i fast abonnement.
Vi har hermed fornøjelsen at fremsende faktura/aftale om snerydning, skulle der være tvivl om noget vedr. aftalen er du velkommen til at kontakte os.
 
Aftalen:           
Træder i kraft ved bestilling, og er gældende fra 1. nov. Til med 31 marts.
Aftalen forsætter indtil den opsiges. Aftalen fornyes automatisk hvert år i oktober og opsigelse skal ske senest 1. nov.
 
Ansvar:
Vi kan ikke påtage os noget ansvar af nogen art, f.s.v. angår kundens ansvar som grundejer.
 
Bagatelgrænse:
Snerydning foretages ikke ved sne som følge af lette snebyger med så lidt sne, at det kan saltes væk. Eller hvis sneen forventes at være smeltet indenfor få timer.

Arbejdet:        
Sneen falder ikke på bestemte tider men:
Snerydning påbegyndes hurtigst muligt efter ophør eller når det aftager, men vi kan ikke garantere rydning inden et bestemt tidspunkt.
Afhængigt af mængde og sneens beskaffenhed kan rydningen vare kortere og længere tid, derfor kan der være stor forskel på hvornår vi er netop hos dig. Er sneen faldet om natten påbegynder vi kl. 5 og forventes færdig kl. 11.
Ved større mængder sne – grovryddes første gang og vi kører med det sammen ruten igen. Ved meget meget store mængder er det naturligvis en forudsætning at vi kan komme frem, vi sætter ikke liv og velfærd på spil.
Fjernelse af sne depoter samt snedriver som følge af fygning, er ikke inkluderet i abonnementsprisen.

Forhindringer:                            
Vi kører jo med maskiner, og selvom de ikke fylder meget er der dog af og til steder vi ikke kan komme forbi. Det vil være en god ting at hækken er klippet og evt. lavthængende grene er fjernet. Parkeret biler på fortovet, vejskilte, lygtepæle og lign, kan vi være nødt til at køre udenom.

Isslag/islag:      
Snestorm:        
Ved snestorm, skifter vi til undtagelses-tilstand og der må påregnes forsinkelse på adskillige timer.
Er ikke sne og kan være vanskeligt at fjerne, i disse situationer gør vi hvad vi kan, men kunder der ikke salter, kan få meget store og langvarige gener som følge heraf.

Rim:                    
Er heller ikke sne, igen er det saltning der er behov for.

Saltning:            
Der saltes kun i forbindelse med snerydning.